Velkommen til Kristiansand Parkeringsselskap KF.

Parkering


Ledige uteleieplasser:
Elvegata P-hus
P hus Slottet
NSB Plassen
P-hus Kilden
Lund torv
Bryggeriplassen (utenfor bom)
KMV tomta
P-hus Børsen (faste elbil ladeplasser)Om oss


Kristiansand parkeringsselskap
ble opprettet i 1973 og var i en årrekke en kommunal bedrift. I 2002 ble virksomheten omorganisert til et kommunalt foretak, dvs inngår i rettssubjektet Kristiansand kommune, men er atskilt fra den øvrige kommunale virksomhet med egne vedtekter og eget styre, direkte underlagt bystyret.

Vedtekter og formål
Vedtektene til Kristiansand parkeringsselskap KF angir foretakets formål, som kort sagt går ut på å forestå drift av avgiftsbelagt parkering, herunder drift og vedlikehold av parkeringsanlegg, samt håndheve parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving, delegert kommunen med hjemmel i vegtrafikkloven.

Nyttig info


Følg alltid skiltingen- ikke stol på gammel vane

I Kvadraturen er det omreguleringer og omskilting daglig. Det innebærer at publikum må følge godt med på skiltingen for å unngå å overtre stanse- og parkeringsbestemmelsene.

Parkeringsplassene foran Caledonien og NSB plassen ble privatregulert 30.6.15. Endringene består først og fremst i at betalingsfritaket for el- og hydrogenbiler er opphevet her. Se ellers skilting på stedet.

De to siste årene har det flere steder blitt innført maksimaltid i forbindelse med avgiftsparkeringen I Kvadraturen. I fremtiden kan stadig nye områder få maksimaltid etter hvert som behovet melder seg.

VS: Parkering på «røde dager» i kalenderen:

Dager som er «røde» i kalenderen, er det gratis å parkere på offentlige regulerte avgifts plasser. Dette gjelder dog ikke hvor skiltene sier at avgiftstidene gjelder hele døgnet - her slår ikke de røde dagene inn. eks. Caledonien eller Fiskebrygga, Nybyen og Eventyrgården.

De fleste plassene våre har tidsbegrensing i perioden 08-17 hverdager og (08-13) på lørdager, alle disse plassene hvor det er en form for tidsbegrensing er gratis på røde dager.

På plasser hvor det er privat skiltet (sort/hvite skilt) gjelder de fleste plasser også røde dager


En god leveregel er derfor :

Følg alltid skiltingen - ikke stol på gammel vane.


Vanlig stilte spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene.

1. Hvem bestemmer at P- forbudt skilt skal settes opp?
Statens Vegvesen har overtatt skiltmyndigheten fra Politiet. Statens Vegvesen har delegert dette videre til Kristiansand kommune ved ingeniørvesenet.

2. Hva menes med parkering?
Svar: Trafikkreglene § 1. Definisjoner
Pkt. k) Parkering: Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.