Velkommen til Kristiansand Parkeringsselskap KF.

Parkering


P- hus Slottet - Ledige utleieplasser.
Skal du til byen for å shoppe er parkering i Slottet det hotte.

Eventyrgården Parkering.
Vår aller nyeste parkeringsplass i nærheten av begivenhetene.

P-hus Kilden - Ledige utleieplasser.
Vi kan tilby et prisgunstig alternativ for deg som ønsker å parkere i et nytt og moderne parkeringshus ved teater- og konserthuset Kilden. Les mer

Åpningstider, Gyldengården P-Hus i påsken 2015:

Onsdag 1.4. Åpent 0600-2400

Skjærtorsdag Stengt

Langfredag Stengt

Påskeaften Åpent 0600-2400

1.påskedag Stengt

2.påskedag Stengt

Slottet P-hus åpent alle dager, hele døgnet.

Kilden P-hus åpent alle dager hele året.

Om oss


Kristiansand parkeringsselskap
ble opprettet i 1973 og var i en årrekke en kommunal bedrift. I 2002 ble virksomheten omorganisert til et kommunalt foretak, dvs inngår i rettssubjektet Kristiansand kommune, men er atskilt fra den øvrige kommunale virksomhet med egne vedtekter og eget styre, direkte underlagt bystyret.

Vedtekter og formål
Vedtektene til Kristiansand parkeringsselskap KF angir foretakets formål, som kort sagt går ut på å forestå drift av avgiftsbelagt parkering, herunder drift og vedlikehold av parkeringsanlegg, samt håndheve parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving, delegert kommunen med hjemmel i vegtrafikkloven.

Nyttig info

Følg alltid skiltingen- ikke stol på gammel vane

I Kvadraturen er det omreguleringer og omskilting daglig. Det innebærer at publikum må følge godt med på skiltingen for å unngå å overtre stanse- og parkeringsbestemmelsene.

De to siste årene har det flere steder blitt innført maksimaltid i forbindelse med avgiftsparkeringen I Kvadraturen. I fremtiden kan stadig nye områder få maksimaltid etter hvert som behovet melder seg.


En god leveregel er derfor :

Følg alltid skiltingen - ikke stol på gammel vane.Vanlig stilte spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene.

1. Hvem bestemmer at P- forbudt skilt skal settes opp?
Politiet har skiltmyndighet på denne type skilting i Kristiansand. Forslag om innføring eller endring av parkeringsrestriksjoner må rettes til kristiansand Politikammer.

2. Hva menes med parkering?
Svar: Trafikkreglene § 1. Definisjoner
Pkt. k) Parkering: Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.