Velkommen til Kristiansand Parkeringsselskap KF.

Parkering


P- hus Slottet - Ledige utleieplasser.
Skal du til byen for og shoppe er parkering i Slottet det hotte.

Eventyrgården Parkering.
Vår aller nyeste parkeringsplass i nærheten av begivenhetene.

P-hus Kilden - Ledige utleieplasser.
Vi kan tilby et prisgunstig alternativ for deg som ønsker å parkere i et nytt og moderne parkeringshus ved teater- og konserthuset Kilden. Les mer

Om oss


Kristiansand parkeringsselskap
ble opprettet i 1973 og var i en årrekke en kommunal bedrift. I 2002 ble virksomheten omorganisert til et kommunalt foretak, dvs inngår i rettssubjektet Kristiansand kommune, men er atskilt fra den øvrige kommunale virksomhet med egne vedtekter og eget styre, direkte underlagt bystyret.

Vedtekter og formål
Vedtektene til Kristiansand parkeringsselskap KF angir foretakets formål, som kort sagt går ut på å forestå drift av avgiftsbelagt parkering, herunder drift og vedlikehold av parkeringsanlegg, samt håndheve parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving, delegert kommunen med hjemmel i vegtrafikkloven.

Nyttig info


Vanlig stilte spørsmål og svar


Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene.

1. Hvem bestemmer at P- forbudt skilt skal settes opp?
Politiet har skiltmyndighet på denne type skilting i Kristiansand. Forslag om innføring eller endring av parkeringsrestriksjoner må rettes til kristiansand Politikammer.

2. Hva menes med parkering?
Svar: Trafikkreglene § 1. Definisjoner
Pkt. k) Parkering: Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.