Logg inn på "Min side" under www.kripark/min_side. BrukerID og PIN-kode ser du øverst på fakturaen.

Etter innlogging går du til "Min side/Mine kundeopplysninger". Her registrer du din e-postadresse, samt krysser av i feltet "Faktura på e-post". Du vil da få tilsendt dine framtidige fakturaer på e-post.

På "Min side" får du også en oversikt over søknader og fakturaer.


Bosoneparkering


I Kristiasand kommune er et visst antall parkeringsplasser reservert for beboere og næringsdrivende som driver virksomhet. Kristiansand har flere bolgsoner, og kun de som har bosonetillatelse for den aktuelle sonen kan parkere på de anviste plassene.

Vilkår

  • Søker må dokumentere fast bopel i sonen.
  • Søker må dokumenter at bilen eies eller leases av vedkommede.
  • Søkeren har ikke parkeringsmuligheter på egen grunn.
  • Pendlere og studenter fra andre kommuner kan søke ved særskilt behov.
  • Det innvilges normalt ikke kort for annet enn person-/varebil.
  • Kortinnehaver må innen 24 timer rette seg etter skilt som settes opp for å varsle snørydding eller annet vedlikehold.

Søke bosoneparkering eller administrere eksitsterende kundeforhold

trykk på lenke under:

Trykk herLeieplasser


Kristiansand Parkeringsselskap KF tilbyr leieplasser i flere sentrale p-hus hus og plasser i og rundt Kvadraturen. Se status for priser og ledige plasser under arkfanen - utleieplaser.

Vilkår

  • Kortinnehaver må innen 24 timer rette seg etter skilt som settes opp for å varsle snørydding eller annet vedlikehold

I motsetning til bosoneparkering stilles det ikke spesielle vilkår til leie av parkeringslasser bortsett fra leievilkårene i kontrakten.

Søke leieplasser eller administrere eksisterende kundeforhold

trykk på lenke under:

Trykk her