Parkeringstips

 
 
Husk at skiltene gjelder i kjøreretning - ikke nødvendigvis i den retning bilen din står parkert - og skiltene de gjelder fra der de står og fram til neste skilt eller veikryss.
Husk at skiltene gjelder i kjøreretning - ikke nødvendigvis i den retning bilen din står parkert - og skiltene de gjelder fra der de står og fram til neste skilt eller veikryss.
Strekning med parkering forbudt gjelder mellom skiltene. Det vises ved at skilt nummer to har underskilt med pil som peker ned mot bakken.
Strekning med parkering forbudt gjelder mellom skiltene. Det vises ved at skilt nummer to har underskilt med pil som peker ned mot bakken.
Det er forbudt å stanse nærmere enn fem meter før et gangfelt.
Det er forbudt å stanse nærmere enn fem meter før et gangfelt.
Det er forbudt å stanse nærmere enn fem meter fra et veikryss.  5-meters-regelen gjelder fra det punktet der kantsteinen begynner å runde.
Det er forbudt å stanse nærmere enn fem meter fra et veikryss. 5-meters-regelen gjelder fra det punktet der kantsteinen begynner å runde.
Det er forbudt å stanse i selve veikrysset (T-kryss)
Det er forbudt å stanse i selve veikrysset (T-kryss)